Over ons

In heel Halderberge krijgen wij verzoeken van onze sensoren.
Dit zijn professionele, ervaren vertegenwoordigers vanuit alle maatschappelijke en kerkelijke instellingen in onze gemeente zoals: de hulpverlening, mensen vanuit de meldpunten in de dorpen, de gemeente, thuiszorg, eventueel de hulpverleners op scholen....                                                                                     

Iedereen kan bij hen aankloppen, praten, om hulp vragen, zij komen dan bij ons terechtWaarbij kunnen wij zoal bij helpen, enkele voorbeelden:

Soms heb je veel (tuin)afval, moet je een container huren.
Of je tuin heeft wat hulp nodig.

Vervoer kan nodig zijn naar het ziekenhuis of naar je kind, hier kunnen wij ook bij helpen.

Een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld nodig om bij de gemeente een uitkering aan te kunnen vragen.

Een zwemabonnement, die niet vergoed wordt door een instantie, terwijl het belangrijk is om te blijven bewegen.

Als iemand een fiets nodig heeft om naar school of naar werk te moeten of om gewoon zich te kunnen verplaatsen


Hierbij was de vraag van Het Pluspunt in Hoeven:

Wij organiseren kookles waarbij jongeren in kleine groepjes avondeten koken voor alleenstaande minderdraagkrachtige ouderen.
Kunnen we het geld voor de boodschappen krijgen?


Zo kunnen we blijven doorgaan met voorbeelden.

Doelstelling

 

1. Verlenen van kleinschalige, incidentele hulp aan kwetsbare en minderdraagkrachtige inwoners van de gemeente Halderberge om onverwachte financiële tegenslagen op te vangen

2. Vergroten van onze (naams-) bekendheid bij maatschappelijke instellingen in onze gemeente en bij de gemeentelijke afdelingen die vanuit hun functie veelvuldig in contact komen met deze doelgroep 

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

  • De voorzitter verzorgt de contacten met en vertegenwoordigt de stichting bij alle maatschappelijke instellingen in de gemeente en de gemeentelijke afdelingen die vanuit hun functie veelvuldig in contact komen met de minderdraagkrachtige inwoners van onze gemeente.
  •  De secretaris administreert en behandelt alle hulpaanvragen die door maatschappelijke instellingen of gemeentelijke afdelingen binnenkomen.
  • De penningmeester beheert alle financiën van de stichting en zorgt voor verslaglegging en plaatsing van de jaarstukken op de website ( op verzoek van de belastingdienst). Hij maakt maandelijks een overzicht voor de bestuursleden van de inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid

 De stichting wordt gevormd door in totaal 3 bestuursleden en verder geen medewerkers.
Geen van de bestuursleden ontvangt voor de werkzaamheden ten behoeve van de stichting een vergoeding. 


  Bestuurssamenstelling

Voorzitter: H. Wildeboer- Secretaris : A. Bunnig-
Penningmeester : J. Dekkers


Registraties
Kamer van Koophandel : 20112077 - RSIN : 812526077 - SBI-code : 88993


Overige:
Website: www.vrienden-van-paulus-stichting.nl
Mail: [email protected]
[email protected]


AVG Protocol

De stichting Vrienden van Paulus richt zich naar het AVG Protocol voor kleine Stichtingen en Verenigingen, referentie:2018-AVG-protocol, versie:1.0, datum:17 april 2018,             
status definitief, auteurs:Partin. Persoonsgegevens worden alleen voor interne doelen gebruikt en niet aan derden verstrekt. 

 Financiële Beleid