Vrienden van Paulus

Een stichting op niet-kerkelijk basis, die "stille" armen in Halderberge wil helpen

Wat doet 'Vrienden van Paulus'

Wij bieden op kleine schaal financiële hulp aan "stille" armen in de gemeente Halderberge.


De wijze waarop wij helpen:

Sensoren, vertegenwoordigers uit allerlei professionele hulpinstanties komen met verzoeken bij ons. 
Wij helpen dan op incidentele basis in geld, maximaal
€ 300,00 of in natura tot dat bedrag.

samen

Dankzij een gemeentelijke subsidie, bijdragen van serviceclubs, donaties,  en giften van bridgedrives en scholen kunnen wij via onze stichting mensen helpen.
Ook de hulp van bv Stichting de Kringloper en andere bedrijven, die ons belangeloos helpen, zorgen ervoor dat wij veel mensen kunnen helpen.